Ga door naar hoofdcontent
Informatie2. Duurzaam verbeteren opleiding zorgpersoneel Sierra Leone

2. Duurzaam verbeteren opleiding zorgpersoneel Sierra Leone

Kandidaat
Jentl Bark
Research Master Global Health, VU Amsterdam en Geneeskunde master, Rijksuniversiteit Groningen.

Project
Opzetten van een onderwijsprogramma waarmee verpleegkundigen en gezondheidszorg medewerkers chirurgie worden getraind om zorgpersoneel op te leiden.

Waar
Masanga Hospital, Sierra Leone.

Doelgroep
Verpleegkundigen en gezondheidszorg medewerkers chirurgie.

Doel
Een lokaal ingebed opleidingssysteem creëren als duurzame oplossing voor het tekort aan zorgpersoneel.

Mijn motivatie

Jentl: ‘Tijdens het lopen van mijn coschappen in het Curaçao Medical Center werd ik gefascineerd door de specialismen Gynaecologie en Kindergeneeskunde. Omdat de ziektelast en moeder- en kindersterfte in veel lage- en middeninkomenslanden nog veel hoger ligt dan in Nederland, zou ik me graag in willen zetten in deze landen om meer gelijkheid in de zorgsystemen te creëren. Zo ontstond mijn ambitie om arts internationale gezondheidzorg en tropengeneeskunde te worden, binnen de variant Gynaecologie-Kindergeneeskunde. Echter ben ik me ervan bewust dat duurzame, systemische veranderingen in gezondheidssystemen nodig zijn om meer gelijkheid te creëren. Door me verder te ontwikkelen binnen Global Health, zou ik deze ervaringen willen combineren met praktische ervaringen als arts om in een lokale setting met lokaal personeel mee te werken aan systemische veranderingen op beleids- en organisatieniveau. Het investeren in onderwijs zie ik als een goede methode om dergelijke duurzame veranderingen teweeg te brengen.’

Het project

Eén op de vier mensen in Sierra Leone heeft een gezondheidsprobleem waar chirurgie voor nodig is, dit is écht te veel! Om dit probleem aan te pakken focust het Masanga Hospital zich naast klinische zorg op ‘capacity building’ via onderwijs. En met succes, want het geaffilieerde College of Health Sciences heeft meer dan 300 verpleegkundigen in opleiding en in samenwerking met NGO CapaCare werden 70 surgical community health officers opgeleid, die meer dan de helft van de chirurgie in heel het land uitvoeren. Klinkt als geslaagde projecten toch? Nou, het probleem is dat de kwaliteit van zorg door verpleegkundigen soms tekort schiet en Sierra Leone door het programma van CapaCare afhankelijk blijft van hoge inkomenslanden om nieuw personeel op te leiden. Daarom is er een sterke wens om een onderwijsprogramma te ontwikkelen aangepast aan de lokale context, waardoor lokaal talent kan doorgroeien in het onderwijs. Het is een stap vooruit in de ontwikkeling en dekolonisatie van de zorg in Sierra Leone door een duurzame oplossing te creëren voor het verhogen van de Health Workforce.

Het doel

Het uiteindelijke doel van dit project is om een programma voor docent professionalisering op te zetten om Sierra Leone minder afhankelijk te maken van hulp uit hoge inkomenslanden en de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Na de eerste successen in het opschalen van het aantal gezondheidsmedewerkers behaald door CapaCare en het College of Health Science, is het belangrijk om onze blik verder vooruit te richten en een duurzaam opleidingssysteem te creëren. Door gebruik te maken van lokale voorzieningen en personeel, wordt middels dit project een docent professionalisering programma duurzaam ingebed in de lokale structuren.

‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen op de wereld’ is een van de Sustainable Developmental Goals (SDG) voor 2030, opgesteld door de Verenigde Naties (VN). Om dit doel te kunnen behalen zijn functionerende gezondheidssystemen met voldoende zorgpersoneel nodig. Het uiteindelijke doel van dit project om een lokaal ingebed opleidingssysteem te creëren als duurzame oplossing voor het verminderen van het tekort aan zorgpersoneel, draagt bij aan het behalen van deze SDG.